Eksportpris kr 106,78 for fersk laks i veke 12

Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,59 kroner frå veke 11 til veke 12 i 2024.

I veke 12 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 106,78 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

13 493 tonn fersk laks

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 12 enda på 13.493 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 7,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14.619 tonn.

I veke 12 vart det eksportert 623 tonn frosen laks, og prisen var 91,11 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2024Fersk laksFrosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
12 13 493 106,78 623 91,11
11 14 619 106,19 511 78,18
10 14 487 107,29 493 93,94
9 12 959 109,58 441 88,62
8 10 687 111,25 471 82,34
7 13 369 107,78 367 88,46
6 15 862 106,91 487 83,77
5 13 511 109,18 342 83,99
4 15 342 104,48 374 86,97
3 14 622 99,87 358 91,95
2 16 016 108,85 475 88,00
1 12 105 112,90 175 100,85

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20232022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.