Kystverket

  • Arrangerte brukerforum for LRIT

    Kystverket gjennomførte 25. juni det årlige møtet i brukerforumet for havovervåkingssystemet LRIT.

  • Los 118 døpt i Ålesund

    I strålende solskinn og med en rekke prominente gjester til stede, deriblant kystdirektør Kirsti Slotsvik, ble den nye losskøyta "Los 118" døpt i Ålesund.

  • Kystverket får sentral rolle i EU-prosjekt

    Kystverket skal ha en sentral rolle i det nye EU-prosjektet BLAST – Bringing Land and Sea Together. Forskningsprosjektet starter opp i oktober 2009 og går over tre år.