UiT

Universitetet i Tromsø (UiT) - Norges arktiske universitet

 • Storfisken blir større av småfisk

  Ørret i innsjøer som spiser småfisk vokser fortere, og styres av hvilke byttefiskarter som er mest optimalt tilgjengelig.

 • Ny kunnskap om kaldtvannsvibriose

  En ny doktoravhandling ved Universitetet i Tromsø gir ny innsikt i egenskapene til bakterien Aliivibrio salmonicida, som forårsaker laksesykdommen kaldtvannsvibriose.

 • På veg til å klone torsk

  Etter fleire års arbeid er forskarar ved Havforskingsinstituttet og Universitetet i Tromsø på god veg til å produsere klona torsk.

 • – Altfor høy fangst av lodde og torsk

  Ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø, viser at fangst av lodde og torsk til tider har vært altfor høy.

 • Hvordan markedsføre norsk laks?

  En ny doktoravhandling fra Universitetet i Tromsø, utvikler modeller som måler effekten av valutakurser og generisk markedsføring på den internasjonale etterspørselen etter laks.