Lær barna om sunn mat

Nøkkelhullsmerket er et enkelt redskap for lærere som vil gi barna kunnskap om sunn mat.

Les også: Nøkkelhullet blir nå å finne i butikkene 26.08.2009
Les også: Nøkkelhullet - felles merkeordning for sunnere mat 17.06.2009

Det er nå utviklet et undervisningsopplegg knyttet til Nøkkelhullet for bruk i grunnskolen. Opplegget er tilpasset 3.-4., 5.-7. og 8.-10. årstrinn. Det består av nedlastbare faktaark, oppgaver og fasit, melder Helsdirektoratet.

Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har gått sammen om Nøkkelhullet som merkeordning for sunnere matvarer. Nøkkelhullet settes på matvarer med mindre fett, salt og sukker, og mer fiber enn sammenliknbare produkter. Det passer både direkte inn i opplæringen og som hjelpemiddel når man skal kjøpe inn mat.

– Enten man kjøper inn til hjemmet eller til et offentlig kjøkken, er det bra å velge produkter med Nøkkelhullet. Merkeordningen omfatter matvaregrupper som danner grunnlag i et sunt og variert kosthold, sier konstituert avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.

Det er i utgangspunktet ferdigpakkede matvarer som kan merkes med Nøkkelhullet, men også fisk, frukt, bær, grønnsaker og poteter kan få merket selv om de ikke er innpakket.

Les også: Sjømat gjennom Nøkkelhullet 28.08.2009
Les også: Matvarer som kan få nøkkelhullet 18.06.2009

Undervisningsopplegg

Husstellærer og ernæringsfysiolog Anne Gaarder Amland har utviklet et undervisningsopplegg knyttet til Nøkkelhullet for bruk i grunnskolen. Opplegget er tilpasset 3.-4., 5.-7. og 8.-10. årstrinn. Det består av nedlastbare faktaark, oppgaver og fasit.

Oppgavene er varierte. Tverrfaglig tenkning er et veldig viktig moment. Det er blant annet både kryssord, regnestykker, diskusjonsoppgaver og tegneoppgaver. I tillegg er det oppgaver som involverer IKT.

– Tanken bak er at oppgavene skal ta fatt i de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Nøkkelhullet er også et fint utgangspunkt å lære barn om kostrådene, sier Gaarder Amland.

Undervisningsopplegget supplerer undervisningsmateriellet i ernæring på Matportalen.

Sirkel og pyramide

Mange har sett det grønne Nøkkelhull-symbolet på en del matvarer i lengre tid, fordi det har vært brukt i Sverige i 20 år. I juni 2009 ble ordningen revidert og innført også i Norge og Danmark. Det er frivillig for produsenter og handel å bruke merket, men Mattilsynet fører tilsyn med at det brukes riktig.

Da nøkkelhullsmerket ble utviklet i Sverige i 1989, var tanken at symbolets utseende skulle være en kombinasjon av kostsirkelen på toppen og kostpyramiden i bunnen. Satt sammen ser det ut som et nøkkelhull. Den grønne fargen ble valgt fordi den symboliserer at dette er noe positivt: adgang, gi retning, vise vei. Sirkelen og kostpyramiden var tidligere mye brukt som pedagogisk verktøy. Nøkkelhullet er bærer av budskapet om å spise variert og ikke like mye av alt.