Vurderer helsefare ved harske oljer

Eventuell helsefare ved inntak av harske marine oljer, vurderes av VKM på oppdrag for Mattilsynet.

Mattilsynet har ikke regelverk knyttet til harske marine oljer, men har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av omega-3-fettsyrer brukt i kosttilskudd og til beriking av mat, melder Mattilsynet.

Når denne risikovurderingen foreligger, vil Mattilsynet vurdere om det er nødvendig å iverksette tiltak for å beskytte befolkningen mot harske produkter. Risikovurderingen forventes ferdig i løpet av 2010.

Les også: Behov for bedre analyseverktøy 20.09.2010

Produsentene iverksetter tiltak mot harskning

Harskning er en prosess som kan foregå i mat og kosttilskudd som inneholder flerumettet fett. Harskning kan på sikt føre til vond lukt og smak. Når en olje som inneholder mye flerumettet fett er i kontakt med luft, og i tillegg kommer i kontakt med metall eller utsettes for lys og varme, kan denne prosessen skje hurtigere.

Virksomhetene som produserer oljer til kosttilskudd, er oppmerksomme på at olje kan harskne og iverksetter tiltak for å hindre dette, opplyser Mattilsynet.

For å være helt sikker på at en olje ikke er harsk, bør man som forbruker fra tid til annen åpne noen kapsler med kosttilskudd og smake på innholdet.

Er renset for dioksiner og PCB

Når det gjelder andre uønskede stoffer i marine oljer til humant konsum, som miljøgiftene dioksiner og dioksinlike PCB, har Mattilsynet tatt ut stikkprøver de senere år. Analyseresultatene viser at virksomhetene tar sitt ansvar alvorlig og har renset oljene, slik at de er i samsvar med regelverket om øvre grenseverdi for uønskede stoffer.

– Spis mer fisk

Både Mattilsynet og Helsedirektoratet anbefaler befolkningen å spise mer fisk. Spis fisk til middag 2-3 ganger i uken, og fisk som pålegg flere ganger i uken. Halvparten av fisken bør være fet fisk. Ved å spise fisk og ikke bare ta tilskudd av marine oljer, får man i seg også andre positive stoffer enn omega-3-fettsyrene i fisk og sjømat, fremholder Mattilsynet.