Børsen

 • Bedre marginer for Norway Pelagic

  Norway Pelagic ASA rapporterer om bedre etterspørsel og marginer for pelagisk fisk i 2. kvartal 2009.

 • SalMar kjøpte tilbake aksjer

  SalMar ASA (SALM) gjennomførte den 21. august et tilbakekjøp av 800 000 egne aksjer.

 • Gode tall fra Grieg Seafood

  Grieg Seafood ASA la torsdag frem resultatet for 2. kvartal 2009 og halvårsrapport for 1. halvår 2009.

 • Rekordresultat for Lerøy

  Lerøy Seafood Group-konsernet hadde i 2. kvartal 2009 en omsetning på 1.823 millioner kroner.

 • Lerøy innfusjonerer datterselskap

  Lerøy Seafood Group ASA gjør interne omrokkeringer, og fusjonerer inn det heleide datterselskapet Lerøy Austevoll Holding AS.

 • Resultatnedgang for Aker Seafoods

  Aker Seafoods oppnådde i første halvår et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 106 millioner kroner, mot 134 millioner kroner i første halvår 2008.

 • Overskudd for Marine Farms

  Marine Farms økte omsetningen med 18 prosent i 2. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

 • – Gode resultater i et sterkt marked

  Marine Harvest leverer et driftsresultat før verdijusteringer på 257 millioner kroner i andre kvartal, mot 145 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

 • Aker Seafoods henter kapital

  Aker Seafoods skal gjennomføre en emisjon på fra 160 til 180 millioner kroner, som sammen med andre tiltak reduserer netto rentebærende gjeld med ca 250 millioner kroner.

 • Aker Seafoods kjøper M/Tr Skaregg

  Aker Seafoods har inngått avtale om kjøp av fartøyet M/Tr Skaregg. Konsesjoner fra M/Tr Ballstad vil bli overført til det nyanskaffede fartøyet.

 • – Meningsløs oppgang

  Børskursen for Marine Harvest steg med 8,3 prosent fredag 24. april og videre med 6,2 prosent mandag 27. april. Dette var rundt den helgen da nyhetsstrømmen om utbruddene av svineinfluensa i Mexico tok av.

 • Lighthouse Caledonia kan bli kastet ut av børsen

  En rekke selskaper på Oslo Børs risikerer å bli kastet ut da aksjekursen har ligget under én krone i over et halvt år.

 • Norgrain selger i Denofa

  Det Cermaq kontrollerte selskapet Norgrain AS, har solgt seg ned fra sin kontrollerende eierandel i Denofa AS. Brasilianske Amaggi overtar en kontrollerende eierandel i Denofa.

 • Akva leverer resirkuleringsanlegg til Mainstream

  AKVA group har inngått en avtale med Mainstream Canada for totalleveranse av et komplett UNI Resirkuleringsanlegg for settefisk, som vil produsere 1,2 millioner smolt årlig.

 • Øker i Marine Harvest

  Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent eierandel.

 • Norway Pelagic kjøper Fryseriet

  Norway Pelagic ASA inngikk 29. juni 2009 en aksjekjøpsavtale  med Ytterstad Fiskeriselskap om overtakelse av Fryseriet AS.

 • Lighthouse vil kjøpe ut småaksjonærene

  Lighthouse Caledonia ASA ønsker å kjøpe ut de minste aksjonærene, fremgår det av en børsmeldingen fra selskapet i dag.

 • Codfarmers vil kjøpe slaktetjenester hos Aker Seafoods

  Codfarmers ASA har inngått en intensjonsavtale med Aker Seafoods ASA vedrørende samarbeid om slakting, prosessering, produksjon, salg og markedsføring.

 • Ny kontrakt for AKVA group

  AKVA group er tildelt en kontrakt for levering av Wavemaster stålmerder til Marine Harvest i Skottland. Kontrakten innebærer levering av komplette stålanlegg i oktober 2009, og tidlig 2010.