Totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei er sett til 122.000 tonn i 2015.

Det russiske importforbodet er svært uheldig, seier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.
Last flere