Avtalen inneber einigheit om kvotenivå og utveksling av fiskemoglegheiter i kvarandre sine farvatn.

Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild økes fra 61 til 67 prosent i 2017.

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått avtale om en totalkvote på 1.020.996 tonn makrell.
Last flere