Organisasjonen Fiskebåt er sterkt bekymret for at det legges til rette for utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og oppvekstfelt.

Fiskebåt Nord krever at det snarest etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak.

Styret i Fiskebåt Nord har i dag vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene.

Tilstanden for kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge har over tid blitt dårligere. Fiskeriministeren innfører derfor nå flere tiltak for å bedre situasjonen.
Last flere