Etter regjeringas budsjettforhandlingar med Framstegspartiet (FrP), er det sett av midlar til oppstart av Stad skipstunnel i 2021.
Last flere