Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fiskeriminister Harald T. Nesvik besøkjer Kina i slutten av oktober.

Fiskeriministeren gir i rekefiskerne sør for 62°N i Skagerrak og Nordsjøen tillatelse til å bruke sorteringsrist med såkalt krepseåpning i rekefisket.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere.

I dag mottok næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den nye handlingsplanen mot fritidsbåtulykker.

Styrelederne i Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge mener kvotemeldingen er et godt utgangspunkt for videre drøfting.

Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.
Last flere