Årsrapport: I 2008 kom det 1304 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag. Av disse var 439 hendelser utslipp av forurensning til sjø, vassdrag eller på land med en total innrapportert mengde på 1562 m3.

Fristen for å komme med innspill til Fiskeridirektoratets høringsnotater om «kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerakkysten» og «sorteringsrist i reketrål» er utsatt til 1. september.

Avdelingsdirektør Tormod Lunde hos Kystverket i Ålesund, sier at det er unntakstilstander på juridisk avdeling. Bakgrunnen er at Kystverket er pålagt å utarbeide den nye havne- og farvannsloven.

I løpet av det siste året har flere enn 1.000 barnehageansatte lært hvordan og hvorfor de skal sette mer sjømat på menyen.

Sjef for Kripos, Odd Olsen Ingerø, er i statsråd i dag åremålsbeskikket som ny sysselmann på Svalbard for en periode på tre år. Ingerø var også sysselmann fra 2001 til 2005.

Mattilsynet har påvist en farlig algegift i Midt-Troms, og advarer nå folk mot å spise skjell som man plukker selv i dette området.
Last flere