Økonomi

 • Øker i Marine Harvest

  Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent eierandel.

 • Fall for lakseprisen

  I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

 • Herøy ønsker næringspark på Hestøya

  Helgeland: Rådmann Roy Skogsholm i Herøy ønsker å etablere en næringspark til 36 millioner kroner rundt Marine Harvest sitt slakteri for laks på Hestøya.

 • Norway Pelagic kjøper Fryseriet

  Norway Pelagic ASA inngikk 29. juni 2009 en aksjekjøpsavtale  med Ytterstad Fiskeriselskap om overtakelse av Fryseriet AS.

 • Spår krise for oppdrett av torsk

  Analytiker Aslak Berge frykter priskollaps for torsken og spår krise for torskeoppdretterne.

 • Codfarmers kjøper NAP Marine

  Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.

 • Skattesak i kjølvannet av TiMar

  Johan H. Andresen med investeringsselskapet Ferd, går til retten for å få opphevet et vedtak i Skatteklagenemnda.

 • Emisjon i Codfarmers

  Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

 • Lighthouse vil kjøpe ut småaksjonærene

  Lighthouse Caledonia ASA ønsker å kjøpe ut de minste aksjonærene, fremgår det av en børsmeldingen fra selskapet i dag.

 • Codfarmers vil kjøpe slaktetjenester hos Aker Seafoods

  Codfarmers ASA har inngått en intensjonsavtale med Aker Seafoods ASA vedrørende samarbeid om slakting, prosessering, produksjon, salg og markedsføring.

 • Ny kontrakt for AKVA group

  AKVA group er tildelt en kontrakt for levering av Wavemaster stålmerder til Marine Harvest i Skottland. Kontrakten innebærer levering av komplette stålanlegg i oktober 2009, og tidlig 2010.

 • Lakseprisen steig

  I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

 • – Nordlaks burde fått flere konsesjoner

  Ordføreren i Hadsel synes fylkeskommunen burde tatt større hensyn til alle arbeidsplassene ved Nordlaks, og anbefalt flere nye oppdrettskonsesjoner til Nordlaks Oppdrett.

 • Royal Greenland får en halv milliard

  Grønland: Et flertall i Landstinget støttet fredag ettermiddag opp om at Royal Greenland får 503,75 millioner (danske) kroner i ekstra kapital.

 • SalMars slakteanlegg til 400 millioner

  Byggearbeidene er godt i gang på SalMars nye slakte- og foredlingsanlegg for laks på Frøya. De samlede investeringene er på 410 millioner kroner.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,03 kr/kg, ein oppgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.

 • Krever krisetiltak vurdert på nytt

  Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.