NFD

Nærings- og fiskeridepartementet

 • Strengere krav til havbruksvirksomhet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler som skal gjelde for all havbruks- og kultiveringsvirksomhet i de nasjonale laksevassdragene og –fjordene.

 • Båtførerbevis kan bli inndratt

  Regjeringen foreslår at båtførere som tas for grove overtredelser ved kjøring av fritidsbåt, skal ilegges et kjøreforbud på minimum 1 år.

 • Fiskeriministeren imponert over Ewos-anlegget

  Florø: Fredag fekk fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ei kort synfaring på det nye anlegget til Ewos, i forkant av at ministeren skulle opne Sildebordet i byen.

 • Krever krisetiltak vurdert på nytt

  Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.