Fiskeeksport

 • Eksporterte laks for 10,7 milliarder kroner

  Eksporten av laks økte med 2,4 milliarder kroner eller 29 prosent til 10,7 milliarder kroner 1. halvår 2009 målt mot samme periode i fjor.

 • Fortsatt reduksjon for saltfisk

  Norge eksporterte hvitfiskprodukter, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 4,4 milliarder kroner i første halvår i 2009.

 • Fall for lakseprisen

  I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

 • Skattesak i kjølvannet av TiMar

  Johan H. Andresen med investeringsselskapet Ferd, går til retten for å få opphevet et vedtak i Skatteklagenemnda.

 • Lakseprisen steig

  I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

 • Nye rutiner for eksport til Russland

  Den russiske veterinærtjenesten har innført nye registreringsrutiner for fiskevirksomheter som ønsker å eksportere til Russland. De nye rutinene gjelder ikke virksomheter som produserer oppdrettet laks.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,03 kr/kg, ein oppgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.