Sjømatbedriftene

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

 • Nye regler for fisk til Russland

  Russland innfører nye regler for glassering og merking av frossen fisk.

 • Føler seg kriminalisert

  Oppdrettere i Nordland er kritiske til deres organisasjoner, som de mener gjør for lite for å slå tilbake mot påstandene om at norsk laks er giftig.

 • Håper på endringer i matpolitikken

  NSL håper de nye kostrådene fra Ernæringsrådet, vil føre til endringer for offentlig finansiert markedsføring av mat.

 • – Stort engasjement på fagsamling

  FHFs fagsamling for innenlandsmarkedet ble arrangert 9. juni. Se foredragene her.

 • Syv finalister til NM i Sjømat

  Uttakene til årets finale i NM i Sjømat er ferdiggjort og finalistene er klare.

 • Endret forskrift om fiskeeksportavgift

  Fiskesalgslagene gis meldeplikt til tollvesenet om direkte leveranser av fisk til utlandet.

 • Håvard Y. Jørgensen, adm.dir i Norske Sjømatbedrifters landsforening. Foto: NSL

  Den store kjøttbløffen

  KRONIKK: Det er ikke subsidiert norsk landbruk som er vår viktigste kjøttkilde, fastslår Håvard Y. Jørgensen i NSL.

 • – Må ta hensyn til næringens innspill

  FHL og NSL har avgitt et felles høringssvar til forslaget om soneforskrift for forebygging og bekjempelse av lakselus i deler av Hordaland.

 • Nytt styre i NSL

  Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) avholdt årsmøte den 19. mai. På saklisten stod blant annet valg av nytt styre.

 • – Bekjemper oppdrettere i stedet for lakselus

  Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) går i et høringssvar i mot Mattilsynets forslag til inndeling av brakkleggingssoner for å bekjempe lakselus.

 • Hva hemmer og fremmer Listeria i laks?

  Dagens situasjon for å unngå Listeria i norsk laks, er nylig kartlagt.

 • Feil fiskeriforvaltning?

  KRONIKK: Forvaltning av norske fiskeriressurser. Fortid eller fremtid, reflekterer Fagsjef Hvitfisk i NSL, Jurgen Meinert, i denne kronikken.

 • – Falsk alarm

  I disse dager flagger Veterinærinstituttet sin nye rapporteringsplattform for lakselus med det klingende navnet ”Fiskealarmen”.

 • Næringa alle elsker å hate

  KRONIKK: Oppdrett av laks i sjø er den mest effektive måten vi kan produsere mat av råstoffer som ikke nyttes direkte til humant konsum, skriver Svein Reppe i denne kronikken.

 • Begrensning i sportsfiske

  KRONIKK: Det ligger an til strengere begrensninger for elvefisket i 2010, men hvor mye betyr en sportsfisker i denne sammenheng, spør Håvard Y. Jørgensen i NSL i denne kronikken.

 • Næringens ondskap

  KRONIKK: Vern eller ikke vern - det vanskelige politiske og personlige valget, skriver Håvard Y Jørgensen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i denne kronikken.

 • NSL ønsker vekst, men kan vente

  Norske Sjømatbedrifters Landsforening ser at næringen har en utfordring knyttet til omdømme, og støtter derfor langt på vei beslutningen om å utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning.

 • Lakselus, oppdrett og villaks

  KRONIKK: Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) deler bekymringen for den Norske villaksen med andre interesseorganisasjoner.

 • Ulike konsekvenser av tvungen utslakting

  Pålegg om utslakting får ulike konsekvenser for landbruk og havbruk. I landbruket får eieren erstatning for tap, samtidig som aktører innen havbruk må bære tapet selv.

 • Utsetter forbudet mot CO2-bedøving

  Fiskeri- og kystdepartementet vil utsette forbudet mot bruk av CO2 til bedøving av oppdrettsfisk ved slakting.