NEAFC

Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC)